Download pdf

Voorstelling van BECI

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is ontstaan uit het partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derde van de tewerkstelling in Brussel en meer dan 35.000 ondernemingen.

BECI is een private vzw die gefinancierd en beheerd wordt door haar leden, en treedt op als een interprofessionele, neutrale en tweetalige organisatie die de verschillende sectorale federaties, en ook zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen van verschillende omvang groepeert.

BECI wil de economische activiteit en het sociaaleconomisch evenwicht in het Brussels Gewest bewerkstelligen door een reeks diensten en activiteiten aan te bieden voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Via haar aanwezigheid als sociale partner in vele private en publieke comités en commissies, neemt BECI deel aan sectorale onderhandelingen, en vertegenwoordigt en verdedigt de vzw de belangen van de ondernemingen in Brussel in hun relaties met de lokale, federale en internationale overheden. Daarbij waakt ze in eerste instantie over het behoud van het maatschappelijk evenwicht.

Met de steun van haar “Kenniscentrum” onderzoekt BECI vraagstukken met betrekking tot tewerkstelling, onderwijs, mobiliteit, milieu, fiscaliteit, stedenbouw, en ruimtelijke ordening. De opdracht van het Kenniscentrum is het uitvoeren van studies en het uitwerken vanpositioneringsdocumenten.

Zijn doel is een onderbouwde strategische visie te formuleren als ondersteuning van een veerkrachtige economie die goed geïntegreerd zit in de stedelijke omgeving. Het is ook in dat kader dat BECI aan dit onderzoek heeft deelgenomen.