Download pdf

Voorstelling en belangrijkste gegevens

Ziekenhuis

 • Universitair openbaar ziekenhuis volledig gewijd aan oncologie.
 • 1 site
 • 31.002 m² bebouwd, verspreid over 30.440 m²
 • Momenteel wederopbouw van een gebouw van 80.000 m² en 255 miljoen €

Economische gegevens

 • 148.757.363 € aan inkomsten
 • 79.442.173 € aan personeelskosten (54% van de lasten)
 • 97.515.340 € gecumuleerde investeringen tussen 2007-2016

Human Resources

 • 807 loontrekkenden
 • 675 oontrekkende VTE’s
 • 57 zelfstandigen, 15 tijdelijken en 257 gedetacheerden
 • 54% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest
 • 73% loontrekkende vrouwen

Zorg

 • 160 erkende bedden
 • 5.980 opnames
 • 24.457 patiënten waarvan 53% woonachtig in het Brussels Gewest
 • 2.499 bezoeken aan spoed
 • 4.987 chirurgische ingrepen

Onderwijs

 • 539 toekomstige professionals in opleiding
 • 13 stagemeesters voor de artsen in opleiding
 • Meer dan 83.000 uren opleiding van personeel ten laste van de werkgever

Onderzoek

 • 201 wetenschappelijke publicaties
 • 96 lopende klinische studies

Het Jules Bordet Instituut is een ziekenhuis dat volledig is ingesteld op patiënten met kankeraandoeningen.

Het Jules Bordet Instituut is een geïntegreerd multidisciplinair centrum uniek in België, dat internationaal erkend wordt. Het ziekenhuis is volledig ingesteld op patiënten met kankeraandoeningen. Sinds meer dan 75 jaar bieden zijn teams aan de patiënten een hoogtechnologische multidisciplinaire aanpak voor diagnose en therapie, om alle types van kankers te voorkomen, op te sporen en actief te bestrijden.

Het Jules Bordet Instituut voert ook belangrijke onderzoeksactiviteiten uit, in samenwerking met andere kankercentra en nationale en internationale netwerken, en biedt een gespecialiseerd universitair onderwijs van hoog niveau op het vlak van oncologie.

image de la zone encadrée

Klinisch onderzoek: een belangrijke pool voor de vooruitgang van de geneeskunde.

Een fundamenteel principe in het Jules Bordet Instituut is de nauwe integratie van het onderzoek in de dagelijkse medische praktijk. Zo kunnen patiënten deelnemen aan klinische studies van geheel nieuwe diagnostische en therapeutische benaderingen en zo snel mogelijk profiteren van de laatste ontdekkingen van de onderzoekslaboratoria. Er worden vele klinische onderszoeksprogramma’s gevoerd in samenwerking met andere kankercentra en nationale en internationale netwerken. Zo neemt het instituut bijvoorbeeld deel aan verschillende klinische studies op het vlak van de immunotherapie en meer in het bijzonder aan de analyse van de performantie van immunostimulerende medicijnen bij patiënten met een uitgezaaide kanker.

Inkomstenstructuur Jules Bordet Instituut
(148.757.363 €)

graphique 2

Kostenstructuur Jules Bordet Instituut
(147.548.342 €)

graphique 3