Download pdf

De economische impact van het UVC Brugmann

De afgeleide impact van het UVC Brugmann in het Brussels Gewest (hefboomeffect)

De intraregionale multiplicatorcoëfficiënt van de geldstromen voor het Brussels Gewest, specifiek voor de ziekenhuissector, bedraagt 0,71. Dat betekent dat 1 miljoen euro aan inkomsten die door de ziekenhuissector wordt gegenereerd in de loop van de tijd een injectie van 710.000 euro in de Brusselse economie met zich meebrengt.

De afgeleiDe directe economische impact van het UVC Brugmann in het Brussels Gewest bedraagt:

0,71 x 310.442.777 € (inkomsten UVC Brugmann) =
220.414.372 € aan indirecte opbrengsten voor het Brussels Gewest

1 VTE in het UVC Brugmann genereert in het Brussels Gewest indirect 0,33 VTE’s in de keten van zijn leveranciers.

De afgeleide impact in termen van tewerkstelling die indirect door het UVC Brugmann in het Brussels Gewest gegenereerd wordt, bedraagt dus:

0,33 x 2.418 VTE's(2.257 VTE’s van het UVC Brugmann + 161 VTE’s tewerkgesteld door de vzw’s/ondernemingen op de sites, over alle regio’s heen)
= 798 VTE’s jobs indirect gegenereerd voor het Brussels Gewest