Download pdf

De economische impact van het UVC Brugmann

De directe economische impact van het UVC Brugmann

De uitgaven van het UVC Brugmann

Tewerkstelling en loonmassa

Met een tewerkstelling van 3.212 personen is het UVC Brugmann binnen het UZC Brussel, de grootste van de 5 werkgevers. Deze tewerkstelling stemt overeen met 2.583 loontrekkende werknemers (2.122 VTE’s), 83 gedetacheerden (72 VTE’s), 61 tijdelijken (63 VTE’s) en 485 zelfstandige gezondheidswerkers.

De totale som van de personeelskosten bedraagt bijna 186 miljoen €, dat is 60% van het totale bedrag van de lasten van het UVC Brugmann (310 miljoen €).

Ongeveer 57% van de personeelsleden van het UVC Brugmann (1.831 personen23) wonen in het Brussels Gewest, wat voor deze regio een economische weerslag heeft van bijna 106 miljoen €24, via de personenbelasting, de spaargelden en het verbruik van de gezinnen.

Aankopen en investeringen

In 2016 heeft het UVC Brugmann voor 88 miljoen € courante aankopen en voor 24 miljoen € investeringen gedaan. In 10 jaar tijd heeft het UVC Brugmann 267 miljoen €25 geïnvesteerd, vooral voor renovatie en onderhoud van de infrastructuren en voor de aankoop van hoogtechnologisch materieel.

Wij begroten dat 49% van de aankopen (of 43 miljoen €) en 35% van de investeringen (of bijna 9 miljoen €) gebeurd zijn bij leveranciers met een hoofdzetel in het Brussels Gewest.

Uitgaven voor beroepsopleidingen

In 2016 besteedde het UVC Brugmann bijna 7 miljoen € aan opleidingen voor het geheel van zijn personeel, dat is bijna 150.000 uren opleiding voor 2.860 bezoldigde werknemers en bijna 199.000 uren opleiding voor de 105 kandidaten geneesheer-specialist in opleiding (PG).

Wij begroten het aandeel voor het Brussels Gewest op bijna 4,6 miljoen €26.

De uitgaven van de bedrijven/vzw’s aanwezig op de sites van het UVC Brugmann

Het gaat hoofdzakelijk om de Brusselse Keukens, twee cafetaria’s, een detailhandel, de Hogeschool Francisco Ferrer, het laboratorium voor medische psychologie, Kind en Gezin en de antenne van het OCMW van Brussel-Stad (tuiniers-linnenkamer-schrijnwerkerij). Deze vzw’s/bedrijven vertegenwoordigen een tewerkstellingsvolume van 196 personen (161 VTE’s), wat overeenstemt met een loonmassa van bijna 9 miljoen €.

Wij ramen de economische impact voor het Brussels Gewest op 5 miljoen €27.

De nieuwe polikliniek Madeleine Lejour op de Horta-site

In september 2017 vond de opening plaats van de nieuwe polikliniek op de Horta-site in Laken. Ze omvat een gezellige ruimte van 10.000 m² en groepeert alle poliklinische activiteiten. Ze is bovendien perfect bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt vlakbij medisch-technische eenheden. Met haar ondergrondse parking en haar 120 consultatieboxen, biedt zij onderdak aan 29 disciplines, met nieuwe hoogtechnologisch uitgeruste infrastructuur voor de naar verwachting 130.000 raadplegingen per jaar.

De directe impact van het UVC Brugmann in termen van geldstromen et tewerkstelling in het Brussels Gewest: samenvatting

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Totaal 307.342.770€ 162.558.501€
UVC Brugmann 298.380.070 157.454.308
Personeelskosten 186.010.503 105.931.649
Aankopen en investeringen 112.369.567 51.522.658
Vzw’s/ondernemingen aanwezig op de sites (Geraamde loonmassa) 8.962.700 5.104.193
Directe impact in termen van tewerkstelling Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Totaal 3.408 personen 2.418 VTE's 1.941 personen 1.377 VTE's
UVC Brugmann 3.212 2.257 1.829,3 1.285
Loontrekkenden 2.583 2.122
Zelfstandigen 485 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 144 135
Vzw’s/ondernemingen op sites 196 161 111,5 92

23Het percentage van 57 % van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest toegepast op het geheel van het personeel (loontrekkend, tijdelijk, gedetacheerd en zelfstandig).

2457% *186 miljoen € (totale personeelskosten van het UVC Brugmann).

25Aankoopwaarden.

267 miljoen € * 73% (percentage aankopen van diensten voor het UVC Brugmann geregistreerd bij leveranciers met hoofdzetel in het Brussels Gewest).

27Toepassing van het percentage van loontrekkenden van het UVC Brugmann (57%) die in het Brussels Gewest wonen, op de geraamde loonmassa van de bedienden van de vzw’s/bedrijven die zich op de ziekenhuissites van het UVC Brugmann bevinden.