Download pdf

De maatschappelijke impact van het UVC Brugmann

De impact in termen van tewerkstelling

Het UVC Brugmann telt 3.212 personeelsleden, bestaande uit 2.583 loontrekkenden (2.122 VTE’s), 61 tijdelijke werknemers (63 VTE’s), 83 ter beschikking gestelde personen voor het ziekenhuis (detacheringen – 72 VTE’s) en 485 zelfstandige medewerkers. Het UVC Brugmann is de grootste werkgever binnen het UZC Brussel.

Ongeveer 57 % van de personeelsleden van het UVC Brugmann (1.831 personen) wonen in het Brussels Gewest, vooral in Brussel-Stad, in de gemeenten Jette en Schaarbeek.

Spreiding per gemeente van de personeelsleden van het UVC Brugmann woonachtig in het Brussels Gewest
(57% van het personeel)

Het attractiviteitseffect van het UVC Brugmann voor de patiënten

In 2016 werden 158.586 verschillende patiënten verzorgd door het UVC Brugmann. Dit ziekenhuis heeft een sterke lokale verankering en een brede uitstraling voor een reeks referentiecentra. Ongeveer 80% van zijn patiënten (127.272 patiënten) wonen in het Brussels Gewest.

Près de 80 % de ses patients (127.272 patients) sont domiciliés en Région bruxelloise.

80%

van de patiënten wonen in het Brussels Gewest

Spreiding per gemeente van de patiënten van het UVC Brugmann woonachtig in het Brussels Gewest
(127.272 patiënten)

graphique 4

De impact in termen van opdrachten van algemeen economisch belang

Het UVC Brugmann voert als openbaar ziekenhuis opdrachten van algemeen economisch belang uit. Zijn bijdrage wordt geraamd op 11 miljoen € voor 2016.