Download pdf

Voorstelling en belangrijkste gegevens

Ziekenhuis

 • Universitair algemeen openbaar ziekenhuis
 • 3 sites
 • 160.000 m² bebouwd, verdeeld over meer dan20 hectare

Economische gegevens

 • 310.442.777 € aan inkomsten
 • 186.010.503 € aan personeelskosten (60% van de lasten)
 • 267.496.745 € gecumuleerde investeringen tussen 2007-2016

Human resources

 • 2.583 loontrekkenden
 • 2.122 loontrekkende VTE’s
 • 485 zelfstandigen, 61 tijdelijken en 83 gedetacheerden
 • 57% Van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest
 • 74% loontrekkende vrouwen

Zorg

 • 853 erkende bedden
 • 29.035 opnames
 • 158.586 patiënten waarvan 80% woonachtig in het Brussels Gewest
 • 68.955 bezoeken aan spoed
 • 12.450 chirurgische ingrepen
 • 3.370 bevallingen

Onderwijs

 • 1.590 toekomstige professionals in opleiding
 • 28 stagemeesters voor de artsen in opleiding
 • Ongeveer 350.000 uren opleiding van personeel ten laste van de werkgever

Onderzoek

 • 141 wetenschappelijke publicaties
 • 164 lopende klinische studies

Het UVC Brugmann is een openbaar en universitair algemeen ziekenhuis en is verspreid over 3 sites: de Horta-site (Laken), de Brien-site (Schaarbeek) en de Koningin Astrid-site in de lokalen van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De Horta-site, een paviljoenstructuur gelegen in een uitgestrekt park, werd in 1923 ontworpen door de beroemde architect Victor Horta en is een knap staaltje architectuur.

Het UVC Brugmann beschikt eveneens over de grootste materniteit in Brussel, met bijna 3.400 bevallingen per jaar, en is vooral gespecialiseerd in de opvolging van risicovolle zwangerschappen en foetale geneeskunde.

Inkomstenstructuur UVC Brugmann
(310.442.777 €)

Kostenstructuur UVC Brugmann
(310.441.924 €)