Download pdf

De globale impact van het UVC Brugmann in het Brussels Gewest: samenvatting

BIJNA 383 MILJOEN € GEÏNJECTEERD IN DE BRUSSELSE ECONOMIE IN 2016!

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Globale impact op de geldstromen in het Brussels Gewest (A+B) 382.972.873 €
UVC Brugmann 298.380.070 157.454.308
Personeelskosten 186.010.503 105.931.649
Aankopen en investeringen 112.369.567 51.522.658
Vzw’s/ondernemingen op de site (geraamde loonmassa) 8.962.700 5.104.193
Totaal (A) 307.342.770 € 162.558.501 €
Afgeleide impact in het Brussels Gewest (B) 220.414.372 €
Inkomsten van UVC Brugmann, alle gewesten samen 310.442.777
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt inkomsten 0.71

BIJNA 3.100 JOBS GEGENEREERD IN HET BRUSSELS GEWEST!

Directe impact in termen van tewerkstelling Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Globale impact op de tewerkstelling in het Brussels Gewest (A+B) 3.065 personen 2.175 VTE's
UVC Brugmann 3.212 2.257 1.829,3 1.285
Loontrekkenden 2.583 2.122
Zelfstandigen 485 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 144 135
Vzw’s/ondernemingen op de site 196 161 111,5 92
Totaal (A) 3.408 personen 2.418 VTE's 1.941 personen 1.377 VTE's
Afgeleide tewerkstelling in het Brussels Gewest (B) 1.124 personen 798 VTE's
Directe tewerkstelling van UVC Brugmann, alle gewesten samen 3.408 2.418
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt tewerkstelling 0.33