Download pdf

L’impact économique et sociétal du CHU Bruxelles : synthèse

Plus d’1 milliard € injectés dans l’économie bruxelloise en 2016 !

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Globale impact op de geldstromen in het Brussels Gewest (A+B) 1.020.118.569 €
CHU Bruxelles 816.709.934 417.810.434
Personeelskosten 489.956.948 268.169.100
Aankopen en investeringen 326.752.986 149.641.334
Vzw’s/ondernemingen op de site (geraamde loonmassa) 17.919.966 9.920.326
Totaal (A) 834.629.900 € 427.730.760 €
Afgeleide impact in het Brussels Gewest (B) 592.387.809 €
Inkomsten van het UKZKF, alle gewesten samen 834.349.027
Brusselse interregionale multiplicatorcoëfficiënt inkomsten 0.71

Près de 7.800 emplois générés en région bruxelloise !

Directe impact in termen van tewerkstelling Directe impact in termen van tewerkstelling Het Brussels Gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Globale impact op de tewerkstelling in het Brussels Gewest (A+B) 7.793 personen 5.474 VTE's
CHU Bruxelles 8.536 5.987,4 4.672 3.246
Loontrekkenden 6.778 5.549,8
Zelfstandigen 1.237 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 521 437,6
Vzw’s/ondernemingen op de site 343 284,2 191 158
Totaal (A) 8.879 personen 6.272 VTE's 4.863 personen 3.404 VTE's
Afgeleide tewerkstelling in het Brussels Gewest (B) 2.930 personen 2.070 VTE's
Directe tewerkstelling van het UKZKF, alle gewesten samen 8.879 6.272
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt tewerkstelling 0.33