Download pdf

De economische impact van het UKZKF

De afgeleide impact van het UKZKF in het Brussels Gewest (hefboomeffect)

De intraregionale multiplicatorcoëfficiënt van de geldstromen voor het Brussels Gewest, specifiek voor de ziekenhuissector, bedraagt 0,71. Dat betekent dat 1 miljoen euro aan inkomsten die door de ziekenhuissector wordt gegenereerd in de loop van de tijd een injectie van 710.000 euro in de Brusselse economie met zich meebrengt.

De afgeleiDe directe economische impact van het UKZKF in termen van geldstromen in het Brussels Gewest bedraagt dus:

0,71 x 93.544.840 € (inkomsten UKZKF) =
66.416.836 € aan indirecte gevolgen voor het Brussels Gewest

1 VTE in het UKZKF genereert in het Brussels Gewest indirect 0,33 VTE’s in de keten van zijn leveranciers.

De afgeleide impact in termen van tewerkstelling die indirect door het UKZKF in het Brussels Gewest gegenereerd wordt, bedraagt dus:

0,33 x 734 VTE's (684 VTE’s van het UKZKF + 50 VTE’s tewerkgesteld door de vzw’s/ondernemingen op de sites, over alle regio’s heen)
= 242 VTE’s indirect gegenereerde tewerkstelling voor het Brussels Gewest