Download pdf

De economische impact van het UKZKF

De directe economische impact van het UKZKF

De uitgaven van het UKZKF

Tewerkstelling en loonmassa

Het UKZKF stelt 1.055 personen te werk, wat overeenstemt met 863 loontrekkende werknemers (673 VTE’s), 71 tijdelijke of tijdelijk ter beschikking gestelde medewerkers (11 VTE’s) en 121 zelfstandige gezondheidswerkers.

Het totale bedrag aan personeelskosten bedraagt bijna 51,3 miljoen €, dat is bijna 55% van het totale bedrag van de lasten van het UKZKF (93,5 miljoen €).

Ongeveer 54% van de personeelsleden van het UKZKF (570 personen28) wonen in het Brussels Gewest wat voor deze regio een economische weerslag heeft van bijna 27,7 miljoen €29, via de personenbelasting, de spaargelden en het verbruik van de gezinnen.

Aankopen en investeringen

In 2016 heeft het UKZKF voor meer dan 27 miljoen € courante aankopen en voor bijna 5 miljoen € investeringen gedaan. In 10 jaar tijd heeft het UKZKF 55 miljoen €30 geïnvesteerd, vooral voor renovatie en onderhoud van de infrastructuren en voor de aankoop van hoogtechnologisch materieel.

Wij begroten dat 49% van de aankopen (of 13 miljoen €) en 45% van de investeringen (of bijna 2 miljoen €) gebeurd zijn bij leveranciers met hoofdzetel in het Brussels Gewest.

Uitgaven voor beroepsopleidingen

In 2016 besteedde het UKZKF bijna 1,7 miljoen € aan opleidingen voor het geheel van zijn personeel, dat is bijna 7.000 uren opleiding voor 825 bezoldigde werknemers en bijna 83.000 uren opleiding voor de 46 kandidaten geneesheer-specialist in opleiding (PG).

Wij begroten het aandeel voor het Brussels Gewest op bijna 913.000 €.

De uitgaven van de bedrijven/vzw’s aanwezig op de site van het UKZKF

Het gaat hoofdzakelijk om de cafetaria, de Hogeschool Francisco Ferrer en de antenne van de school Robert Dubois. Deze vzw’s/bedrijven vertegenwoordigen een tewerkstellingsvolume van 58 personen (50 VTE’s), wat volgens onze berekeningen overeenstemt met een loonmassa van bijna 3,3 miljoen €. Wij begroten de economische impact voor het Brussels Gewest op 1,8 miljoen €31.

De directe impact van het UKZKF in termen van geldstromen en tewerkstelling in het Brussels Gewest: samenvatting

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Totaal 86.689.776 € 44.946.603 €
UKZKF 83.362.776 43.150.100
Personeelskosten 51.371.196 27.739.256
Aankopen en investeringen 31.991.580 15.410.845
Vzw’s/ondernemingen op de site (geraamde loonmassa) 3.327.000 1.796.503
Directe impact in termen van tewerkstelling Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Totaal 1.113 personen 734 VTE's 601 personen 396 VTE's
UKZKF 1.055 684 570 369
Loontrekkenden 863 673
Zelfstandigen 121 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 71 11
Vzw’s/ondernemingen op de site 58 50 31 27

28Het percentage van 54% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest toegepast op het geheel van het personeel (loontrekkend, tijdelijk, gedetacheerd en zelfstandig).

2954% x 51 miljoen € (totale personeelskosten van het UKZKF).

30Aankoopwaarden.

31Toepassing van het percentage van loontrekkenden van het UKZKF (54 %) dat in het Brussels Gewest woont, op de geraamde loonmassa van de bedienden van de vzw’s/bedrijven die zich op de ziekenhuissites van het UKZKF bevinden.