Download pdf

De maatschappelijke impact van het UKZKF

De impact in termen van tewerkstelling

Het UKZKF telt 1.055 personeelsleden, bestaande uit 863 loontrekkenden (673 VTE’s), 71 tijdelijke of ter beschikking gestelde medewerkers (11 VTE’s) en 121 zelfstandige medewerkers.

Ongeveer 54 % van de personeelsleden van het UKZKF (570 personen) wonen in het Brussels Gewest, vooral in Brussel-Stad, in de gemeenten Jette en Ukkel.

Spreiding per gemeente van de personeelsleden van het UKZKF woonachtig in het Brussels Gewest
(54% van het personeel)

74%

van de patiënten wonen in het Brussels Gewest

Het attractiviteitseffect van het UKZKF voor de patiënten

In 2016 werden 64.135 verschillende patiënten verzorgd door het UKZKF. Dit ziekenhuis combineert een sterke lokale verankering met een nationale en internationale uitstraling.

Ongeveer 74 % van zijn patiënten (47.167 patiënten) wonen in het Brussels Gewest.

Spreiding per gemeente van de patiënten van het UKZKF woonachtig in het Brussels Gewest
(47.167 patiënten)

graphique 4

De impact in termen van opdrachten van algemeen economisch belang

Het UKZKF voert als openbaar ziekenhuis opdrachten van algemeen economisch belang uit. Zijn bijdrage wordt geraamd op 2,6 miljoen € voor 2016.