Download pdf

Voorstelling en belangrijkste gegevens

Ziekenhuis

 • Universitair openbaar ziekenhuis gewijd aan de kindergeneeskunde
 • 1 site
 • 27.000 m² bebouwd op de Horta-site (18 ha)

Economische gegevens

 • 93.544.840 € aan inkomsten
 • 51.371.196 € aan personeelskosten (55% van de lasten)
 • 55.388.109 € gecumuleerde investeringen tussen 2007-2016

Human Resources

 • 863 loontrekkenden
 • 673 loontrekkende VTE’s
 • 121 zelfstandigen, 71 tijdelijken en gedetacheerden
 • 54% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest
 • 84% loontrekkende vrouwen

Zorg

 • 183 erkende bedden
 • 7.301 opnames
 • 64.135 patiënten waarvan 74% woonachtig in het Brussels Gewest
 • 40.796 bezoeken aan spoed
 • 3.851 chirurgische ingrepen

Onderwijs

 • 724 toekomstige professionals in opleiding
 • 8 stagemeesters voor de artsen in opleiding
 • Ongeveer 90.000 uren opleiding van personeel ten laste van de werkgever

Onderzoek

 • 86 wetenschappelijke publicaties
 • 63 lopende klinische studies

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is ingehuldigd in 1986 en is het enige Belgische ziekenhuis uitsluitend voorbehouden voor kindergeneeskunde : alles is er ontworpen voor de kinderen en hun ouders. Van hun geboorte tot hun adolescentie ontvangen de kinderen er de meest volledige zorgen, in overeenstemming met het Europees Handvest van de rechten van de gehospitaliseerde kinderen.

Het UKZKF groepeert specialisten in de verschillende domeinen van de kindergeneeskunde en is de belangrijkste plaats van de academische activiteit in kindergeneeskunde van de ULB. Het is een plaats van stage en onderzoek in de verschillende medische en paramedische disciplines met betrekking tot het kind en van medische en wetenschappelijke samenwerking met andere Belgische en buitenlandse ziekenhuizen en universiteiten.

Het UKZKF bevindt zich in Laken, op de Horta-site, vlakbij het UVC Brugmann, waarmee het een unieke moeder-kindpool vormt, zowel op organisatorisch als op architecturaal vlak. De materniteit van Brugmann is inderdaad direct met het UKZKF verbonden via een loopbrug, een echte “navelstreng”, die werd gebouwd met het oog op een grotere doeltreffendheid en het behoud van de relatie tussen moeder en kind, die tijdens de eerste levensdagen uiterst belangrijk is.

Inkomstenstructuur UKZKF
(93.544.840 €)

graphique 2

Kostenstructuur UKZKF
(93.544.840 €)

graphique 3
image de la zone encadrée

Vaccinatie: preventie en hoogtechnologisch onderzoek in het UKZKF

De heropflakkering van bijzonder besmettelijke ziekten vormt een reëel probleem voor de volksgezondheid. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola biedt aan de ouders betrouwbare en genuanceerde informatie om een antwoord te bieden op hun bezorgdheden en vragen. Ook op het vlak van onderzoek is de expertise van het UKZKF alom bekend: binnen enkele jaren zal een vaccin tegen de streptokokken beschikbaar zijn.