Download pdf

De globale impact van het UKZKF in het Brussels Gewest: samenvatting

meer dan 111 miljoen € geïnjecteerd in de Brusselse economie in 2016!

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Globale impact op de geldstromen in het Brussels Gewest (A+B) 111.363.440 €
UKZKF 83.362.776 43.150.100
Personeelskosten 51.371.196 27.739.256
Aankopen en investeringen 31.991.580 15.410.845
Vzw’s/ondernemingen op de site (geraamde loonmassa) 3.227.000 1.796.503
Totaal (A) 86.689.776 € 44.946.603,3 €
Afgeleide impact in het Brussels Gewest (B) 66.416.836,3 €
Inkomsten van het UKZKF, alle gewesten samen 93.544.840
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt inkomsten 0.71

Bijna 1.000 jobs gegenereerd in het Brussels Gewest!

Directe impact in termen van tewerkstelling Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Globale impact op de tewerkstelling in het Brussels Gewest (A+B) 969 personen 639 VTE's
UKZKF 1.055 684 570 369
Loontrekkenden 863 673
Zelfstandigen 121 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 71 11
Vzw’s/ondernemingen op de site 58 50 31 27
Totaal (A) 1.113 personen 734 VTE's 601,1 personen 396,3 VTE's
Afgeleide tewerkstelling in het Brussels Gewest (B) 367,4 personen 242,2 VTE's
Directe tewerkstelling van het UKZKF, alle gewesten samen 1.113 734
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt tewerkstelling 0.33