Download pdf

Onderzoek naar de economische en maatschappelijke impact van het UZC Brussel

Over het belang van de ziekenhuizen in Brussel

« Iedereen kent wel iemand van zijn familie, vrienden of kennissen die in de ziekenhuissector werkt of er professioneel mee verbonden is». Deze uitspraak kan aanmatigend klinken, maar zij geeft het economisch gewicht van de sector weer, een gewicht dat vaak wordt onderschat.

Deze realiteit is vooral duidelijk in Brussel. Als hoofdstad van België, die bovendien centraal gelegen is, groepeert deze stad een groot aantal, vaak universitaire, ziekenhuizen, die zorgen voor een toestroom van patiënten uit de andere regio’s (bijna 30%).

Met het onderzoek naar de economische en maatschappelijke impact brengt het UZC van Brussel - dat bestaat uit het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Jules Bordet Instituut –meer duidelijkheid over de rol van het UZC in en voor Brussel als economische partner, openbare werkgever en speler in de patiëntenzorg, in het kader van zijn opdracht jegens de bevolking.

De inbreng van BECI, de Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel maakt het mogelijk de sterke rol van de hospitaalsector duidelijk te maken, en de aanzienlijke impact van deze sector op de tewerkstelling en de economische activiteit. De studie belicht de directe en indirecte gevolgen voor de gezondheid van de leveranciers en de investeringen die de sector met zich meebrengt, met name in de bouwsector.

Deze studie moet ook het denken voeden over de Brusselse economie van morgen, waarbij een reeks aan gezondheidszorg verbonden goederen en diensten aan bod komen. In het kielzog van deze niet-delokaliseerbare sector, tekenen zich talrijke kansen op onderzoek, innovatie en productie af die met beide handen moeten worden aangegrepen.

Michel Govaerts,
Gedelegeerd bestuurder UZC Brussel

Olivier Willocx,
Gedelegeerd bestuurder BECI

image de présentation

De ziekenhuissector speelt vandaag een essentiële rol in de maatschappij. Hij vormt een complex geheel en wordt geconfronteerd met vele uitdagingen op menselijk, beleidsmatig, technisch en financieel vlak, maar wordt vaak herleid tot de functie van zorgverstrekker aan de bevolking.

Naast deze basisopdracht kan een ziekenhuis ook worden beschouwd als een onderzoekscentrum, een werkgever, een grondbezitter en een belangrijke klant van de dienstensector. Deze veelzijdigheid maakt het tot een speler van gewicht in de sociaaleconomische ontwikkeling van een regio.

De sociale impact gecorreleerd met de gegenereerde tewerkstelling is bekend, maar over de directe en indirecte rol van de ziekenhuisactiviteit op de economie in het Brussels Gewest is veel minder geweten.

Dit onderzoek meet de economische en sociale gevolgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel en de 4 openbare universitaire ziekenhuizen waaruit het bestaat.

Deze studie werd gerealiseerd in het kader van een samenwerking tussen het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZC Brussel) en de Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI).