Download pdf

Voorstelling en belangrijkste gegevens

Ziekenhuis

 • Universitair algemeen openbaar ziekenhuis
 • 2 sites
 • 148.971 m2 bebouwd, verspreid over 30.295 m2

Economische gegevens

 • 271.641.568 € aan inkomsten
 • 167.273.557 € aan personeelskosten (62% van de lasten)
 • 231.531.085 € gecumuleerde investeringen tussen 2007-2016

Human Resources

 • 2.519 loontrekkenden
 • 2.074 loontrekkende VTE’s
 • 574 zelfstandigen, 20 tijdelijken en 13 gedetacheerden
 • 53% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest
 • 74% loontrekkende vrouwen

Zorg

 • 585 erkende bedden
 • 21.264 opnames
 • 217.109 patiënten waarvan 78% woonachtig in het Brussels Gewest
 • 81.628 bezoeken aan spoed
 • 15.253 chirurgische ingrepen
 • 3.223 bevallingen

Onderwijs

 • 1.830 toekomstige professionals in opleiding
 • 28 stagemeesters voor de artsen in opleiding
 • Meer dan 253.000 253.000 uren opleiding van personeel ten laste van de werkgever

Onderzoek

 • 187 wetenschappelijke publicaties
 • 111 lopende klinische studies

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar algemeen en universitair ziekenhuis gelegen in hartje Brussel. Het is verspreid over 2 sites: de site Hallepoort in de Marollenwijk en de site César De Paepe dichtbij de Grote Markt in Brussel. De site Hallepoort is gebouwd in 1783 in een oud leprozenhuis en werd volledig vernieuwd. De laatste golf van renovaties wordt afgerond in 2018.

Het UMC Sint-Pieter staat alom bekend voor zijn bijzondere toegankelijkheid voor alle patiënten en zijn zeer bevraagde spoeddienst. Het UMC Sint-Pieter geniet ook een internationale bekendheid voor zijn expertise in besmettelijke ziekten en vooral op het vlak van tuberculose en HIV, domeinen waarvoor het in België trouwens als referentiecentrum geldt.

Het UMC Sint-Pieter beschikt eveneens over een grote materniteit (meer dan 3.200 bevallingen per jaar).

Inkomstenstructuur UMC Sint-Pieter
(271.641.568 €)

graphique 2

Kostenstructuur UMC Sint-Pieter
(271.609.247 €)

graphique 3