Download pdf

De maatschappelijke impact van het UZC Brussel

De impact in termen van opdrachten van algemeen economisch belang

De Brusselse openbare ziekenhuizen voeren met een groot engagement en professionalisme een reeks opdrachten van algemeen belang uit, naast zorgverlening, onderzoek en onderwijs.

Zij hebben nood aan een bijzondere organisatie en middelen om vele uitdagingen aan te gaan: patiënten in moeilijke sociaaleconomische omstandigheden, problemen op het vlak van verzekerbaarheid, taalbarrières en culturele verschillen, behoud van de toegankelijkheid van de zorgverlening.

De economische impact in de vorm van de specifieke lasten voor deze opdrachten, werd gemeten. Deze omvat in het bijzonder:

  • de kosten inherent aan de verplichting om de zorgverlening zonder onderscheid toegankelijk te maken voor alle patiënten, met inbegrip van de meest behoeftigen;
  • het innen en afschrijven van schulden veroorzaakt door het grote aantal behoeftige patiënten;
  • de extra behoeften aan maatschappelijk werkers en sociale tolken;
  • de uitwisseling van informatie en de afspraken inzake betaaluitstel met het OCMW;
  • de territoriale dekking.

Voor het UZC Brussel wordt de directe economische impact van deze opdrachten van algemeen economisch belang voor 2016 geraamd op bijna 31 miljoen €.

DE ZORG TOEGANKELIJK MAKEN VOOR DE MINST BEDEELDEN

De stijgende kwetsbaarheid en sociale uitsluiting vergroten de ongelijkheid op het vlak van de toegankelijkheid van de medische zorg. Als maatschappelijk assistente in de verloskunde bij het UMC Sint-Pieter kom ik heel regelmatig in contact met (toekomstige) moeders die zich ondanks hun rechten (op dringende medische hulp of een verzekeringsfonds), uit onwetendheid, angst of gebrekkige talenkennis op het ogenblik van hun bevalling bij het ziekenhuis aanmelden zonder sociale dekking. Het statuut van de patiënten te weten komen, hen inlichten en hen wegwijs maken zijn essentiële onderdelen van mijn opdracht, in samenwerking met het netwerk buiten het ziekenhuis.