Download pdf

De economische impact van het UZC Brussel

De afgeleide impact van het UZC Brussel in het Brussels Gewest (hefboomeffect)

De afgeleide impact berust op een projectie van de geldstromen en de tewerkstelling die de inkomsten en jobs die rechtstreeks door het UZC Brussel worden gegenereerd mettertijd in de lokale economie gaan injecteren. De inkomsten en tewerkstelling van het UZC Brussel brengen immers indirect andere inkomsten en jobs met zich mee, vooral bij de leveranciers van het UZC Brussel, maar ook bij de leveranciers van deze laatste, en krijgen zo in de loop van de tijd een hefboomeffect, als een opwaartse spiraal.

De intraregionale multiplicatorcoëfficiënt van de geldstromen voor het Brussels Gewest, specifiek voor de ziekenhuissector, bedraagt 0,71. Dat betekent dat 1 miljoen euro aan inkomsten die door de ziekenhuissector wordt gegenereerd in de loop van de tijd een injectie van 710.000 euro in de Brusselse economie met zich meebrengt.

De afgeleide economische impact in termen van geldstromen in het Brussels Gewest van de activiteit van het UZC Brussel bedraagt dus:

0,71 x 834.349.027 € (inkomsten van het UZC Brussel) = 592.387.809 € aan indirecte gevolgen voor het Brussels Gewest.

1 VTE in het UZC Brussel genereert indirect 0,33 VTE’s in het Brussels Gewest, in de keten van zijn leveranciers.

De afgeleide impact in termen van tewerkstelling die indirect door het UZC Brussel is gecreëerd in het Brussels Gewest bedraagt dus:

0,33 x 6.272 VTE's VTE’s (5.987,4 VTE’s van het UZC Brussel17 + 284,2 loontrekkende VTE’s tewerkgesteld door de vzw’s/ondernemingen op de sites, over alle regio’s heen) = 2.070 VTE’s aan indirecte tewerkstelling gegenereerd voor het Brussels Gewest.

17 De VTE’s in kwestie omvatten de loontrekkende werknemers van het UZC Brussel, met inbegrip van de gedetacheerde en de tijdelijke werknemers. De zelfstandige medewerkers zijn uitgesloten.