Download pdf

De maatschappelijke impact

De impact in termen van tewerkstelling

Met een tewerkstelling van 8.536 personen is het UZC Brussel de belangrijkste ziekenhuiswerkgever van Het Brussels Gewest en bevindt het zich in de top 10 van de werkgevers uit de regio, over alle sectoren heen18.

Deze tewerkstelling stemt overeen met 6.778 loontrekkenden (5.550 VTE’s), 425 gedetacheerde medewerkers (330 VTE’s), 96 tijdelijke medewerkers (107 VTE’s) en 1.237 zelfstandige professionals uit de gezondheidszorg19, vooral paramedisch personeel en artsen.

1e werkgever

in de ziekenhuissector in Brussel

image pour top

Top 10

van de Brusselse werkgevers over alle sectoren heen

Ziekenhuissector (publiek + privé) in België = 147.000 VTE's

Ziekenhuissector (publiek + privé) in Brussel = 24.000 VTE's

Bron: FOD Volksgezondheid 2014.

Het UZC Brussel stelt werknemers te werk van alle opleidings- niveaus, en hoofdzakelijk hoger opgeleide en universitaire profielen (66%). Het medisch korps, de wetenschappelijk opgeleide kaderleden (o.a. apothekers), het paramedisch personeel en het verzorgend personeel vertegenwoordigen bijna 70% van het volledig loontrekkend personeel.

Spreiding bezoldigd personeel UZC Brussel volgens beroepscategorie

graphique 4

Het UZC Brussel voorziet in arbeidsplaatsen van alle opleidingsniveaus in die zin dat het UZC Brussel weinig uitbesteedt. 34% van het loontrekkend personeel (bijna 2.400 personen) heeft geen hogere opleiding gevolgd. Dankzij een uitgesproken opleidingsbeleid dat voor alle opleidingsniveaus toepasselijk is, speelt het UZC Brussel een belangrijke rol in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de Regio.

Spreiding bezoldigd personeel UZC Brussel volgens studieniveau

graphique 5

Spreiding bezoldigd personeel UZC Brussel volgens leeftijdscategorie

graphique

Het UZC Brussel stelt bijna 4.700 personen20 te werk (55% van het personeel) uit het Brussels Gewest. Deze werknemers zijn meestal afkomstig uit de gemeenten Brussel-Stad, Jette, Anderlecht en Schaarbeek. De andere medewerkers zijn woon- achtig in het Vlaams (26%) en Waals Gewest (19%).

55%

van het personeel woont in het Brussels Gewest

Verdeling in de actieve bevolking van de gemeenten waar het loontrekkend
personeel van het UZC Brussel woont

carte pour bruxelles

Bronnen: Totale populatie: FOD Binnenlandse zaken (gegevens 2016) – tewerkstellingspercentage: IBSA (gegevens 2012).

image du top

TOP 5

  1. Brussel-Stad : 667 loontrekkenden of 0.83% van deactieve bevolking
  2. Jette : 479 loontrekkenden of 1.62% van de actieve bevolking
  3. Anderlecht : 312 loontrekkenden of 0.53% van de actieve bevolking
  4. Schaerbeek : 291 loontrekkenden of 0.46% van de actieve bevolking
  5. Molenbeek-Saint-Jean : 274 loontrekkenden of 0.64% van de actieve bevolking

18 Na eliminatie van de effecten van de filialen van sommige ondernemingen die hun hoofdzetel hebben in het Brussels Gewest maar waarvan de loontrekkende werknemers in een andere regio werken (NMBS, Bpost enz.).

19 Deze zelfstandigen worden per prestatie betaald ; het is dus niet mogelijk het overeenstemmend aantal VTE’s te begroten.

20 Percentage van 55% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest toegepast op het geheel aan personeel (loontrekkend, tijdelijk, gedetacheerd en zelfstandig).