Download pdf

De globale impact van het UZC Brussel in het Brussels Gewest: samenvatting

MEER DAN 1 MILJARD € GEÏNJECTEERD IN DE BRUSSELSE ECONOMIE IN 2016!

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Globale impact op de geldstromen in het Brussels Gewest (A+B) 1.020.118.569 €
UZC Brussel 816.709.934 417.810.434
Personeelskosten 489.956.948 268.169.100
Aankopen en investeringen 326.752.986 149.641.334
Vzw’s/ondernemingen op de site (geraamde loonmassa) 17.919.966 9.920.326
Totaal (A) 834.629.900 € 427.730.760 €
Afgeleide impact in het Brussels Gewest (B) 592.387.809 €
Inkomsten van het UZC Brussel, alle gewesten samen 834.349.027
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt inkomsten 0.71

bijna 7.800 jobs gecreëerd in het Brussels Gewest!

Directe impact in termen van tewerkstelling Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Globale impact op de tewerkstelling in het Brussels Gewest (A+B) 7.793 personen 5.474 VTE's
UZC Brussel 8.536 5.987,4 4.672 3.246
Loontrekkenden 6.778 5.549,8
Zelfstandigen 1.237 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 521 437,6
Vzw’s/ondernemingen op de site 343 284,2 191 158
Totaal (A) 8.879 personen 6.272 VTE's 4.863 personen 3.404 VTE's
Afgeleide tewerkstelling in het Brussels Gewest (B) 2.930 personen 2.070 VTE's
Directe tewerkstelling van het UZC Brussel, alle gewesten samen 8.879 6.272
Brusselse intraregionale multiplicatorcoëfficiënt tewerkstelling 0.33