Download pdf

Wettelijke vermeldingen

Naar aanleiding van de website

Deze publieke website heeft als doel om informatie te verschaffen over het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel en haar economische en maatschappelijke impact. Verantwoordelijk uitgever : Michel Govaerts, Gedelegeerd Bestuurder van het UZC Brussel, Dejonckerstraat 46 - 1060 Brussel.

Persoonlijke levenssfeer

Het UZC Brussel respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. Persoonlijke informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen enzovoort, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt. De makers van de website dienen zich te houden aan de Belgische privacywetgeving. Volgens de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Links

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze websites worden door derden onderhouden. Het UZC Brussel heeft geen enkele controle over deze derden. Dergelijke links zijn louter bedoeld als een service. Op een gelijkaardige manier kan de website impact-chubxl.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden over wie het UZC Brussel geen enkele controle uitoefent. Het UZC Brussel geeft geen enkele waarborg voor en maakt geen enkel voorbehoud over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van om het even welke informatie die zich op dergelijke websites bevindt.

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, logo's, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het UZC Brussel. Behoudens uitdrukkelijke toestemming hiertoe, zal de gebruiker in geen geval deze website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZC Brussel.

Contact

Voor alle vragen of suggesties in verband met inhoud van deze website kunt u onze Webmaster mailen (info@impact-chubxl.be).